məxsus

məxsus
ə. aid, aid olan, xas olan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • XSUS — XML Schema Upgrade Service (Computing » Software) …   Abbreviations dictionary

  • XSUS — abbr. Excursion of Suspension (speakers) …   Dictionary of abbreviations

  • məxsus — sif. <ər.> 1. Yalnız birinə aid olan. Mənə məxsus. Özünə məxsus. Tələbəyə məxsus. // Xas olan. <Mirzağanın> özünə məxsus bir əxlaq və təbiəti, bir düşüncəsi vardı. S. H.. <Kərim baba> . . uşaqlara məxsus bir sevinclə sümsünü iri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məxsusən — <ər.> 1. Bax məxsus 1 ci mənada. 2. Xüsusi olaraq, qəsdən, bilə bilə. O, məxsusən belə edir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məxsusən — ə. xüsusilə, xüsusən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • udel — <rus.> tar. 1. Qədim Rusiyada: knyaz və onun ailəsinin ayrı ayrı üzvlərinə məxsus olan yerlər, torpaqlar, mülklər. Hər bir böyük knyazlıq udellərə, yəni ayrı ayrı knyaz ailəsinin üzvlərinə məxsus olan kiçik mülklərə ayrılırdı. «SSRİ tarixi» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mələkuti — ə. 1) hökmranlığa aid, padşahlığa məxsus; 2) ruhlar aləminə aid; 3) ilahi səltənətə məxsus …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xarici — ə. 1) dışarıya aid, xaricə məxsus; 2) xarici ölkələr, onlarla olan münasibət və əlaqəyə məxsus; 3) əcnəbi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aid — əd. <ər.> Nisbəti və əlaqəsi olan, təəllüqü olan, məxsus. İdarəyə aid işlər. Dilçiliyə aid terminlər. Məsələ bizə aid deyil. Şəkil 13 cü səhifəyə aiddir. – <Nadir bəy:> Məncə, gözəllik zövqə aid bir şeydir. H. C.. Aid olmaq – nisbəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəylik — köhn. 1. sif. Bəyə məxsus, bəyə mənsub. Bəylik mülk. 2. is. məc. Ağalıq, hökmranlıq. Bəyliyi başarmadın, canın çıxsın belə gəz. (Məsəl). Müctəhid və şeyxülislamların cövlanı idi və xəlvət dərədə növ növ tülkülərin bəyliyi idi. C. M.. // məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”